12.10.2012 Työmarkkinailta

Yhdistyksemme työmarkkinailtaa vietettiin Kouvolan keilahallilla keilailun ja työmarkkinakeskusteluiden merkeissä. Tilaisuudessa kuulimme

lindstromjari

uusimmat uutiset sekä valtakunnan tasolta että oman työssäkäymisalueemme näkymistä. Työmarkkinaillassa alustajina olivat kansanedustaja Jari Lindström, liittomme puheenjohtaja Pertti Porokari sekä alueasiamies Marjo Nykänen.

Perussuomalaisten kansanedustaja Jari Lindströmin avauspuheenvuorossa kuulimme ajankohtaiskatsauksen Euroopan finanssikriisistä ja paikallisen kaupunginvaltuutetun näkökulman Kouvolan elinkeinopolitiikkaan.

– Eurokriisistä ei päästä eroon edes kunnallisvaaleissa, koska se huolettaa tavallista ihmistä, Lindström sanoi.

Yleisöstä tulleeseen kysymykseen eurokriisin loppumisen ajankohdasta ei hänkään osannut antaa vastausta.

– Tilanne pysyy samana tai pahenee niin kauan kuin Saksan pankin hyötyvät tilanteesta. Eurokriisin jatkuminen on siis kiinni Saksan kestämisestä.

Kaakkois-Suomi on menettänyt viime vuosina satoja työpaikkoja varsinkin paperintuotannosta. Uusia tuotteita kehitellään parhaillaan, mutta vie aikansa ennen kuin ne ovat tuotannossa asti. Selvää on, että pelkällä palvelualaan panostamisella Kouvolan seutu ei tule pärjäämään.

– Yritystuet kuuluisi maksaa pienille ja keskisuurille yrityksille, nehän täällä ihmisiä palkkaavat. Ei Kaakkois-Suomeen synny enää mitään 500 hengen työllistävää suuryritystä, vaan kasvu ja työpaikat tulevat pk-yritysten kautta, Lindström jatkoi. Tämä asia tulee huomioida myös koulutuspolitiikassa ja suunnata koulutustarjontaa alueen työpaikkarakenteen mukaisesti.

Oppilaitokset ja elinkeinoelämä yhdessä alueella

Illan toinen alustaja UIL:n puheenjohtaja Pertti Porokari otti puheenvuorossaan ensiksi esille 100-vuotiaan insinöörikoulutuksen. Alueella tapahtuvan koulutuksen pitää palvella alueen elinkeinopolitiikkaa, joten alueen
oppilaitosten ja elinkeinoelämän on vuorovaikutteisesti keskusteltava koulutustarpeesta, puheenjohtaja lähetti terveisiä eri toimijoille.

porokaripertti

– It-alan sukeltaminen on johtanut siihen, että tällä hetkellä opintoputkessa olevat alan insinööriopiskelijat ovat toivottomassa tilanteessa tulevan työllistymisensä kanssa. He jäävät valmistuttuaan väistämättä työkokemusta omaavien irtisanottujen it-alan ammattilaisten jalkoihin.

Porokari ja Lindström olivat hyvin yksimielisiä siitä, että yhteiskunnan kuuluu ottaa vastuuta myös sitä, etteivät nuoret kouluttaudu niin sanotuille muotialoille, jotka eivät valmistumisen jälkeen työllistä puoliakaan valmistuneista. Nuoret pitää saada kiinnostumaan niin sanotusti tavallisista ammateista esimerkiksi teollisuudessa.

Hyvin menestyvät yritykset irtisanovat

Tämän hetken työmarkkinatilanteeseen liiton puheenjohtajalla oli selväsanaiset terveiset.

– Keinotekoiset lamaselitykset nurkkien putsausten perusteluina on loputtava. Tekemämme selvityksen mukaan 10 suuresta viime aikoina työntekijöitä irtisanoneista firmasta vain kahdella oli väen vähentämiseen aidosti taloudelliset syyt. Metson kupru lisäosinkoineen oli viimeinen niitti.

Porokari otti esille vielä raamisopimuksen tilanteen. Koulutusvapaiden kohdalta tilanne on edelleen pahasti auki. Puheenjohtaja kyseli, mitä tapahtuu, jos asiasta ei löydetä yhteisymmärrystä. Kaatuuko koko raami yritysten verohelpotuksineen vai unohdetaanko vain työntekijöiden kouluttaminen? Halutaanko tällä tavalla murentaa sopimusyhteiskuntaa?

– Motivoitunut, koulutettu työvoima ei ole uhka vaan kilpailuetu Suomelle. Tämä työnantajankin pitäisi vihdoin alkaa tajuta, hän lähetti terveiset työnantajalle.

Itä- ja Kaakkois-Suomen alueasiamies Marjo Nykänen esitteli alueemme työllisyyslukuja todeten Kouvolan alueen selvinneen tähän asti varsin hyvin insinöörien työllistymisen näkökulmasta. Työttömyysaste on alle valtakunnan ja itä- ja Kaakkois-Suomen alueen keskiarvon.

Lisäksi Marjo kertoi Insinööriliiton mahdollisuuksista edistää Insinöörien työmarkkinavalmiutta työttömyystilanteessa tai jo työttömyyden uhatessa. Esimerkiksi Työelämän pelisäännöt –kurssi on valmis paketti hyödynnettäväksi alueyhdistyksessä.

PKI tmarkk1

PKI tmarkk3
Ennen työmarkkinatilaisuutta käytiin kokeilemassa käden tarkkuutta keilaradalla.

PKI tmarkk4

 

 

Scroll to top